Co je GDPR

Co je to GDPR?

europe-gdpr

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) je soubor zákonů, který byl vytvořen pro
ochranu osobních údajů občanů Evropské unie (EU). Rada Evropské unie, Evropský
parlament a Evropská komise spojily své síly, aby pomohly lidem mít lepší kontrolu
nad svými osobními údaji.

Koho GDPR ovlivňuje?


Jakákoliv společnost působící v EU a každá společnost, která podniká nebo se domnívá,
že podniká s občany Evropské unie, musí dodržovat nové zákony. Dokonce i společnosti
mimo EU jsou dotčeny, pokud nabízejí zboží nebo služby občanům EU a každý, kdo
uchovává osobní údaje občanů EU, může být penalizován od 25. května 2018.

Jaký typ dat spadá pod GDPR?
Veškeré informace označené jako osobní údaje, které lze použít k identifikaci občana
EU, jsou chráněny GDPR a zahrnují, avšak nejsou výhradní, následující údaje:

Jméno
Fotografie
Emailová adresa
Příspěvky na sociálních médiích
Osobní lékařské záznamy
IP adresy
Bankovní údaje

Nezletilé osoby nemohou legálně poskytnout souhlas s používáním svých osobních údajů;
proto musí být od rodičů nebo opatrovníků dětí ve věku 16 let a mladších vyžadováno
povolení před tím, než společnost může použít údaje nezletilých osob.

Co se stane, pokud dojde k narušení dat?

Pokud dojde k narušení dat, kdy cizí člověk získá přístup k údajům jednotlivce bez
jeho svolení, GDPR vyžaduje, aby společnosti do 72 hodin oznámily příslušným orgánům
pro ochranu údajů. Společnost musí také co nejrychleji informovat napadené osoby.
Je důležité si uvědomit, že hlavním cílem GDPR je ochrana soukromých informací
uživatelů.