Krása ze tmy – text

 Jedinečný umělecký projekt

„Krása ze tmy“ je jedinečný umělecký projekt světového propojení VIP osobnostní ve kterém díky unikátní Čečově metodě malby na plátno vznikají hodnotná umělecká díla a to i pod rukama nevidomých osob. Oslovili jsme široké spektrum umělců a VIP osobností, kteří pod vedením pana Dina Čeča vytvoří obraz jeho unikátní metodou.

PROJEKT PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt pro udržitelnost bezpečného a tvůrčího života v České republice v rámci podpory AGENDY 2030

Projekt oslovuje a spojuje VIP osobnosti České republiky, aby jako podporovatelé, tváře nadací, patroni a předsedové, či prezidenti projektů neziskových společností společně podpořili další dobrý projekt.
„Krása ze tmy“ projekt, díky kterému tzv. Čečovou metodou mohou vznikat hodnotná umělecká díla i pod rukama nevidomých osob. A vy si tuto metodu můžete vyzkoušet.

Celonárodní aktivita projektu směřuje k rozvoji regionálních občanských aktivit a iniciativ. Oslovené VIP osobnosti, představitelé státní správy, ale především místní samosprávy přispějí svým zapojením do projektu k rozvoji občanských aktivit i ve svých regionech.
Zapojení partneři a vybrané společnosti svou finanční podporou tohoto projektu zvýší svou prestiž ve stále vzrůstajícím konkurenčním prostředí. Vynaložené finanční prostředky k rozvoji tohoto projektu se bohatě vrátí získanou reklamou a zároveň pomohou té nejlepší věci, pomáhat lepšímu životu v naší republice. A to všem bez rozdílu věku či handicap. Tento projekt si bere za cíl stírat nesmyslné lidské hranice a pomoci i zrakově postiženým spatřit barvy života.

Dalším zajímavým směrem finanční podpory projektu je účast na dražbách. Kanceláře státní správy, samosprávy a významných partnerů, budou jimi zakoupené obrazy, vzniklé a dražené v rámci projektu, zdobit interiér a zvyšovat prestiž i dále poskytovat reklamu svým majitelům.
Obrazy VIP osobností také obohatí soukromé sbírky originálních děl, které jsou jedinečné nejen tím, že vznikly v unikátním světovém charitativním projektu a pomohly dobré věci, ale také tím, že bude jen málo obrazů od konkrétního autora a tím stoupne jejich reálná cena.

Vlastní realizace projektu
1, Tvorba obrazů VIP osobnost vytvoří obraz právě Čečovou metodou pro nevidomé.
Čečova originální metoda využívá haptického působení na čisté bílé plátno, pod kterým je vrstva černé magmatické barvy, která se objeví až v okamžiku doteku. Metoda je patentovaná a nemá ve světě obdoby. Umělec zároveň vytvoří protlačovací metodou reliéf, díky kterému mohou nevidomí svá díla spatřit hapticky – tedy hmatem. Díky Čečově metodě nevidomí mohou otevřít svůj skrytý svět plný fantazie a vnímat díla jiných autorů vytvořených touto metodou.

Cílem je také objevit talentované nevidomé děti a rozvíjet jejich nadání. Z nevidomých dětí se pak bez ohledu na handicap mohou stát uznávaní malíři. I v tom je Čečova metoda zcela unikátní.

Výstava a dražba
2, Kromě samozřejmě možných dražitelů ze široké veřejnosti budeme oslovovat s důrazem na celospolečenskou odpovědnost státní správy, samosprávy rozhodující velké společnosti, aby prakticky mohly ukázat před širokou veřejností, jaká je opravdu jejich celospolečenská odpovědnost.
Budeme apelovat a zapojovat do dražeb představitele měst, krajů, ministerstev, aby projekt podporovali i koupí díla , což je vhodná příležitost předvést, že podporují vedle dotačních programů také rozvoj neziskových aktivit v regionu. Ve stejném duchu se budeme obracet na významné regionální a celostátní komerční společnosti.

3, Rozdělení finančních prostředků získaných dražbou obrazů 30% – VIP osoba, která dílo vytvořila s tím, že si sama určí, jaké neziskové společnosti finanční prostředky věnuje, anebo jaké projekty bude chtít takto finančně podpořit

20% – UNESCO – automatická platba

30% – Nadace Artevide

20% – FOND GOLDEN BLOT – určeno na podporu vzdělávacích a kulturních akcí dětí a seniorů v ČR, jako jedné z kapitol UNESCO AGENDY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVANÍ 2030

Důležité
V této podobě budeme projekt předkládat v každé další zemi, která do projektu vstoupí.
Tato činnost je základem pro propojení aktivit zemí a následného udělování ocenění.
Ocenění „Zlatá kaňka“ se uděluje ve čtyřech základních stupních: Národní, Světová, Zlatá a Diamantová.

“NÁRODNÍ CENA GOLDEN BLOT,,
Tento první realizační projekt předkládáme jako základní projekt pro ocenění „Národní cena“. Projekt graduje vlastním předáním cen v říjnu roku 2018, a to ve dvou hlavních kategoriích:

  1. NÁRODNÍ CENA PRO OSOBNOSTI A SPOLEČNOSTI ZA PODPORU ROZVOJE PROJEKTU GOLDEN BLOT
  2. CENA VEŘEJNOSTI ZA NEJHEZČÍ UMĚLECKÉ DÍLO ZAPOJENÉ VIP OSOBNOSTI
    Projekt startujeme nyní oslovením partnerů a VIP osobností a bude v plném proudu začátkem února 2018. O ceně rozhoduje 8 – 10 členná RADA PROJEKTU, složená ze správní rady realizátorů projektu, zástupců partnerů projektu, nadací a mediálních partnerů projektu.

4, Do projektu budou zapojena média a sociální sítě
TELEVIZE
Jsme v jednání s televizními společnostmi k vytvoření prostoru pro samostatný pravidelný pořad k projektu. Obsahová část pořadu bude složena z VIP osobností, které představí směr, který chtějí podpořit a tak upozorní na jeho závažnost v ČR, během pořadu namalují obraz. V rámci pořadu budou probíhat i soutěže o ceny i dražba. Kromě zábavně celospolečenského konceptu bude daná TV sama tímto pořadem prezentovat
svoji společenskou odpovědnost a bude mít svůj charitativně-zábavný pořad.


ROZHLAS
V ČR bude realizován ve vhodném tematickém pořadu (umění – business) pravidelný pořad. Hostem pořadu bude V.I.P. osobnost, která bude malovat, nebo právě obraz vytváří v rámci projektu GOLDEN BLOT.

TISKOVÁ PERIODIKA
a/ Tvoříme s mediálními tiskovými partnery projektu celospolečenskou poptávku k zapojení
do projektu. Zvýšíme tak zájem široké veřejnosti o dění v neziskovém sektoru v České republice a získávání finančních prostředků pro jejich činnost.
b/ V rozhodujících, k projektu tematicky zaměřených mediích, zajišťujeme reklamu prezentující průběh
projektu, prezentace zapojených VIP osobností i plánovaných dražeb.


INTERNETOVÉ MEDIÁLNÍ SPOLEČNOSTI
V rozhodujících k projektu tematicky zaměřených webech o kultuře a businessu,
celospolečenské internetové magazíny apod., bude opět zajištěna reklama vhodně
prezentující průběh projektu, zapojení VIP osobností i plánovaných dražeb.