Projekt Malování V.I.P. osobností

“Malujeme pro lepší život – malují VIP tváře nadací”

Projekt “Malujeme pro lepší svět” je hravá, společensky lákavá forma, kdy během krátké chvíle namalují V.I.P osobnosti obraz, ať již klasickou formou, nebo shora jmenovanou Čečovou metodou, která spočívá ve speciálně upraveném plátnu,pod nímž je na druhém plátně stejného formátu nanesena speciální barva. Ta po doteku či tazích jehlice vedené rukou nevidomého na horním plátně vzlíná či prosakuje nahoru, na čisté plátno a tahy jakoby samy tvoří obrazy. Po vytvrdnutí barvy si pak mohou nevidomí své dílo prohlédnout hmatem citlivých bříšek prstů.

flek

Verze souborů ve formátu PDF:

Verze souboru pro zrakově postižené – text pro předčítání: